NOVINKY V LEGISLATIVĚ

Aktuální změny a novinky v legislativních nařízeních a doporučeních

Paušální výdaje a slevy na děti v roce 2017

07. 02. 2018

Paušály na rok 2017 jsou následující:Vychází z příjmů na úrovni 2 000 000 Kč a částky výdajů jsou dle typu provozované živnosti v následující výši: u 80% paušálu (pro zemědělské podnikání a řemeslnou živnost) – částka 1 600 000 Kču 60% paušálu (pro ostatní živnosti kromě …


EET již od prosince 2016

24. 05. 2016

Zákon o elektronické evidenci tržeb prošel úspěšně celým legislativním procesem. Nové povinnosti nejdříve dolehnou na subjekty poskytující stravovací a ubytovací služby, a to již od 1. prosince 2016. Za neplnění zákonných povinností hrozí vysoké sankce.Podnikatelé, kterých se elektronická evidence tržeb týká, …


Daňové přiznání elektronicky

28. 04. 2016

U plátců daně z přidané hodnoty že jinak než elektronicky učinit podání nelze. Všechna základní podání pro účely DPH – registrace k DPH, daňové přiznání, souhrnné hlášení a konečně také kontrolní hlášení – se činí pouze elektronicky. Elektronická forma je dána speciální …


Zvýšení daňového zvýhodnění na děti

28. 04. 2016

Poslaneckou sněmovnou parlamentu ČR byla schválena novela zákona o daních z příjmů, kterou se zvyšuje daňové zvýhodnění na děti.Pro většinu poplatníků daně z příjmů fyzických osob bude zcela jistě nejpodstatnějším bodem zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě.Schválenou novelou …


Zdravotní pojištění - Minimální vyměřovací základ

11. 01. 2015

Minimální vyměřovací základ OSVČ 2015Minimální vyměřovací základ OSVČ představuje dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Pro rok 2015 činí průměrná měsíční mzda 26 611 Kč, minimální měsíční vyměřovací základ pro všechny měsíce roku 2015 …


Podání k DPH od ledna 2014

03. 02. 2014

Dne 1. 1. 2014 nabývá účinnosti část šestá zákona č. 502/2012 Sb., která do zákona o DPH vkládá nový paragraf 101a. Zákonodárce tímto ustanovením určil plátcům DPH povinnost činit vůči správcům daně podání pouze elektronicky. Konkrétně se jedná o tato podání: daňové přiznání, …


Solidární daň

18. 02. 2013

Dále podle novely zákona o daních z příjmů vzniknou nové povinnosti také zaměstnancům a zaměstnavatelům. Jedná se o tzv. solidární zvýšení daně z příjmu, které se bude týkat jak zaměstnanců, tak živnostníků. Navíc spuštěním druhého pilíře se markantně navýší administrativa pro zaměstnavatele, kteří …


DPH od 1.1.2013

18. 02. 2013

S účinností od 1. ledna 2013 se zvyšují sazby daně z přidané hodnoty o jedno procento a to na 15 a 21 %. Další novela zákona o DPH, která byla rovněž schválena, obsahuje některá opatření týkající se techniky uplatňování daně, tzn., kdy odběratel ručí za odvod DPH z příslušné dodávky, pokud by nebyla dodavatelem zaplacena. …


Dohody o provedení práce - změny od 1. 1. 2012

04. 12. 2011

Novela zákoníku práce s sebou přinesla změnu v limitu odpracovaných hodin na 300 hodin ročně (§ 75 ZP). Dále přibyla další podmínka a to, že v dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá. Pokud výdělek na dohodu o provedení práce přesáhne 10 000 Kč za měsíc, bude podléhat odvodu …


paušální výdaje na rok 2010

25. 02. 2011

Paušální výdaje rok 2010 ü       80 % pro příjmy z řemeslné činnostiü       80 % pro příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, také ostatní příjmy (§ 10) ze zemědělské výroby, která není provozována zemědělským podnikatelem …


Termín pro podání přiznání k dani z příjmů

25. 02. 2011

Od roku 2011 se postupuje v oblasti počítání zákonných lhůt podle daňového řádu, který nahradil zákon o správě daní a poplatků. Podle daňového řádu se mění přístup k počítání lhůt stanovených podle týdnů, měsíců a let. Lhůta na rozdíl od let předchozích běží až ode dne …


odčitatelné položky a slevy na dani 2010

25. 02. 2011

položky odčitatelné od základu daně, jsou například:  zaplacené úroky z hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření až do výše 300 000 Kč na domácnost,  zaplacené příspěvky na životní pojištění až do výše 12 000 Kč,  zaplacené příspěvky na penzijní pojištění až do …


Úsporný balíček zvýší sazby DPH

01. 01. 2010

Od 1. 1. 2010 se zvýší obě sazby DPH.Ve sbírce zákonů vyšel zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010. V zákoně o DPH novela zvyšuje od 1. 1. 2010 obě sazby DPH.Základní sazba DPH se zvyšuje z 19 % na 20 % a snížená sazba DPH z 9 % na …


Odpočet 5 000 Kč měsíčně na auto

04. 05. 2009

Formou poslaneckého návrhu byla do Parlamentu předložena novela zákona o daních z příjmů, která by měla umožnit paušální odpočet za vozidlo u drobných podnikatelů.Podle návrhu novely zákona o daních z příjmů, který byl formou pozměňovacího návrhu k poslaneckému návrhu novely zákona o správě daní a poplatků předložen …