Novinka v legislativě

Aktuální změny a novinky v legislativních nařízeních a doporučeních

DPH od 1.1.2013

18. 02. 2013

S účinností od 1. ledna 2013 se zvyšují sazby daně z přidané hodnoty o jedno procento a to na 15 a 21 %.

Další novela zákona o DPH, která byla rovněž schválena, obsahuje některá opatření týkající se techniky uplatňování daně, tzn., kdy odběratel ručí za odvod DPH z příslušné dodávky, pokud by nebyla dodavatelem zaplacena. Nově bude odběratel ručit za odvod DPH v případech, kdy provede platbu za zdanitelné plnění na účet dodavatele, který nebude registrován u správce daně.