Novinka v legislativě

Aktuální změny a novinky v legislativních nařízeních a doporučeních

paušální výdaje na rok 2010

25. 02. 2011

Paušální výdaje rok 2010

 

ü       80 % pro příjmy z řemeslné činnosti

ü       80 % pro příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, také ostatní příjmy (§ 10) ze zemědělské výroby, která není provozována zemědělským podnikatelem

 

ü       60 % pro příjmy z živností kromě řemeslných

 

ü       40 % pro příjmy z jiného podnikání podle zvláštních právních předpisů nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti (např. umělec, daňový poradce)

 

ü       30 % pro :

     příjmy z pronájmu podle § 9 Zákona o daních z příjmů

 

příjmy z pronájmu majetku zařazeného do podnikání a samostatné výdělečné činnosti