Novinka v legislativě

Aktuální změny a novinky v legislativních nařízeních a doporučeních

odčitatelné položky a slevy na dani 2010

25. 02. 2011

položky odčitatelné od základu daně, jsou například:

 

 • zaplacené úroky z hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření až do výše 300 000 Kč na domácnost,

   

 • zaplacené příspěvky na životní pojištění až do výše 12 000 Kč,

   

 • zaplacené příspěvky na penzijní pojištění až do výše 12 000 Kč,

   

 • dary v částce od 1 000 Kč do výše desetiny základu daně poplatníka,

   

 • „odměny“ pro dárce krve, kteří si za jeden odběr mohou odečíst 2 000 Kč.

   

slevy na dani

 • 24 840 Kč na poplatníka
 • 24 840 Kč na manžela/ku, jehož/jejíž příjmy nepřekročí 68 000 Kč ročně,

   

 • 11 604 Kč na vyživované dítě,

   

 • 4 020 Kč na studenta,

   

 • 2 520 Kč na invaliditu 1. a 2. stupně, resp. 5 040 Kč na invaliditu 3. stupně,

   

 • 16 140 Kč na držitele průkazu ZTP/P.