Novinka v legislativě

Aktuální změny a novinky v legislativních nařízeních a doporučeních

EET již od prosince 2016

24. 05. 2016

Zákon o elektronické evidenci tržeb prošel úspěšně celým legislativním procesem. Nové povinnosti nejdříve dolehnou na subjekty poskytující stravovací a ubytovací služby, a to již od 1. prosince 2016. Za neplnění zákonných povinností hrozí vysoké sankce.

Podnikatelé, kterých se elektronická evidence tržeb týká, mají ještě několik měsíců k zajištění potřebné administrativy a IT procesů. Aby vše proběhlo hladce, je vhodné nenechávat nic na poslední chvíli. Za správní delikty lze totiž udělit pokutu až 500 000 Kč. Na EET se bude přecházet postupně, zákonem jsou stanoveny odlišné lhůty k jejímu zavedení pro různé podnikatelské subjekty od dubnového vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů.


Rozdílná účinnost
Účinnost zákona je s výjimkou tří ustanovení stanovena od prvního dne osmého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů proto, aby měly podnikatelské subjekty čas na potřebnou přípravu. Nejdříve bude povinné evidovat tržby u stravovacích a ubytovacích služeb, a to již od data účinnosti zákona, tedy od 1. prosince 2016.
Od 1. března 2017 budou podléhat EET tržby z velkoobchodu a maloobchodu.
Od 1. března 2018 pak i tržby z dalších činností taxativně vyjmenovaných v zákoně (například z výroby textilií, pryžových a plastových výrobků, kovových konstrukcí, nábytku či z opravy a instalace strojů).
Od 1. června 2018 již budou elektronické evidenci podléhat tržby ze všech ostatních činností stanovených zákonem, tedy i tržby drobných živnostníků.

Kdo nepodléhá EET ?
Podnikatelé mající pouze bezhotovostní příjmy na svůj účet nemusejí elektronickou evidenci řešit vůbec. Týká se totiž pouze hotovostních plateb (ovšem například i platebními kartami, šeky, směnkami či stravenkami). Hlavním cílem zavedení EET je zabezpečení lepší správy daní, a tím i zvýšení státního daňového výnosu omezením takzvané černé ekonomiky, která souvisí zejména s hotovostními platbami.

Obsah evidenční povinnosti
Před vytisknutím účtenky, která musí být zákazníkovi vystavena při uskutečnění tržby, zašle poplatník pomocí chytrého telefonu, tabletu nebo pokladny datovou zprávu o tržbě finanční správě, která obratem odešle potvrzení o dané transakci s unikátním kódem. Živnostníkům bude prvotní náklady na zajištění tohoto IT procesu snižovat jednorázová daňová sleva ve výši 5 000 Kč, již bude možné uplatnit za rok, v němž se budou poprvé tržby dle zákona evidovat.

Nižší DPH u stravovacích služeb
Současně s nabytím účinnosti zákona se sníží sazba DPH u stravovacích služeb z 21 % na 15 %.Nižší sazba DPH pro stravovací služby je určitou formou kompenzace a má zabránit vyššímu nárůstu cen v pohostinství. Alkoholické nápoje však nadále budou podléhat 21 % sazbě DPH.