Novinka v legislativě

Aktuální změny a novinky v legislativních nařízeních a doporučeních

Zvýšení daňového zvýhodnění na děti

28. 04. 2016

Poslaneckou sněmovnou parlamentu ČR byla schválena novela zákona o daních z příjmů, kterou se zvyšuje daňové zvýhodnění na děti.

Pro většinu poplatníků daně z příjmů fyzických osob bude zcela jistě nejpodstatnějším bodem zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě.

Schválenou novelou se sleva na druhé dítě zvyšuje o 100 Kč měsíčně, roční sleva pak činí 17 004 Kč. Na třetí a každé další dítě potom dochází k nárůstu o 300 Kč měsíčně, resp. na 20 604 Kč za rok. Zvýšení slev by měli poplatníci uplatnit zpětně za celé zdaňovací období 2016 a to buď formou zúčtování u svého zaměstnavatele, nebo přes daňové přiznání.

Je potřeba zmínit, že výše maximálního daňového bonusu zůstává i po novele nezměněná a činí 60 300 Kč ročně.