Novinka v legislativě

Aktuální změny a novinky v legislativních nařízeních a doporučeních

Zdravotní pojištění - Minimální vyměřovací základ

11. 01. 2015

Minimální vyměřovací základ OSVČ 2015

Minimální vyměřovací základ OSVČ představuje dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Pro rok 2015 činí průměrná měsíční mzda 26 611 Kč, minimální měsíční vyměřovací základ pro všechny měsíce roku 2015 je

Minimální vyměřovací základ zaměstnanců

Minimální vyměřovací základ u zaměstnanců je na minimální mzdu. Nařízením vlády č. 204/2014 Sb. ze dne 15. 9. 2014 dochází od 1. ledna 2015 ke zvýšení minimální mzdy z částky 8 500 Kč na 9 200 Kč. Pojistné z tohoto vyměřovacího základu tedy je 1 242 Kč, cž je o 94 Kč více než v roce 2014.